ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-5627-9259
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-5627-9259
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม