ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ / ประวัติการค้างชำระ
ติดต่อสอบถาม
02-566-1123
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ที่ห้องการเงิน ของโรงเรียนเท่านั้น เงินสดให้มาชำระก่อน 14.00 น. เงินโอนสามารถชำระได้ถึงเวลา 15.30 น.