ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-2431-3725, 0-2431-3726 ต่อ 201 , 222
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ใบเสร็จจะได้รับวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ค่ะ
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-2431-3725, 0-2431-3726 ต่อ 201 , 222
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)