ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-2337-4429
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนราชดำริ
รอใบเสร็จหลังจากชำระแล้วภายใน 15 วัน
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-2337-4429
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนราชดำริ