ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-3639-1217
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
สามารถรับใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาได้ที่คุณครูที่ปรึกษาหลังจากชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-3639-1217
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"